מדגסקר -דוד אטנבורו David Attenborough BBC Madagascar – Lost Worlds – YouTube

David Attenborough BBC Madagascar – Lost Worlds – YouTube

קישור ליתר ביטחון
http://www.youtube.com/watch?v=fxhJthA3DtA&list=TLaSbndL_jlrwfDIwQT-cMQNQa3RH31Xgx

NOVA – Nomads of the Rainforest (1984)

קישור נוסף למקרה שיעלם.

http://www.youtube.com/watch?v=EILS-vuxXD0

The mountain of mystery (part 2)

Aislados: Tribu Zo'é (Parte 2) / Isolated: The Zo'é tribe (part 2)מודעות פרסומת

דוד אטנבורו בגלפגוס-ההטמעה הושבתה צפו בסרטים

Galápagos con David Attenborough 1de4: Origen [BSkyB HD] HD 7

http://www.youtube.com/watch?v=CFPeRhxJI40&list=TLRnEPuX7rglwCHbT_tZpo-gQD006ilwX1

Malaysian Green Turtles – Attenborough 60 Years in the Wild – BBC

סרטים של BBC ההטמאה הושבתה, לחצו על הקישור

Malaysian Green Turtles – Attenborough 60 Years in the Wild – BBC

http://www.youtube.com/watch?v=kGmjASvOB5w&list=TLaZRcmO5nERE

Sir David Attenborough recalls the worldwide decline of turtles and the preservation laws put in place to save the Malayasian species. Subscribe to BBC Earth for more inspiring videos: http://bit.ly/ydxvrP

Natural World BBC : Living With Baboons ~ David Attenborough

http://www.youtube.com/watch?v=KqY1PDzh9Wc&list=TLaZRcmO5nERE

Narrated By Sir David Attenborough,

The wild Hamadryas Baboons of Ethiopia have a friend in biologist Mat Pines, they even pick the nits from his hair. He's been studying and living with them for five years in the remote and arid Awash National Park. Now in his final year, we follow the fortunes of his favorite baboon 'Critical' as he tries to find a family and fend off his aggressive male rivals. But the local gun-toting Afar tribe have a traditional hatred of the baboons. Before Mat leaves, he hopes to broker a peace between the baboons and the tribe

Kings of Camouflage מלכי ההסוואה

http://www.youtube.com/watch?v=In7n590GjxU