חג שמח לכל באי הבלוג

לבנית קטנה

פרחים על הגלבוע

צבעוני הרים על הגלבוע , תודה לעננת.

מרווה סגולה- וחרדל , תודה עננת על הזיהוי

צבעוני הרים

אירוס הגלבוע

הגלבוע

פשתה שעירה -הפריחה הוורודה, הסגולה מרווה דגולה  תודה לעננת על הזיהוי

העמק הוא חלום

תצפית מלמעלה 
 רקפות